Clip giới thiệu 100 Ruble kỷ niệm FIFA WORLD CUP 2018

Mybanknotes.net xin đăng tải hình ảnh chân thực Buổi giới thiệu tờ 100 Ruble kỷ niệm FIFA WORLD CUP 2018 từ Ngân hàng Liên bang Nga

Bài viết cũ:
– Nga giới thiệu tờ 100 Ruble kỷ niệm FIFA WORLD CUP 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *