Hongkong giới thiệu tiền mới của 3 Ngân hàng

Hong Kong unveils new 2018 banknote family

25 tháng 7 năm 2018, Hongkong giới thiệu seri 2018 của ba ngân hàng gồm HSBC, BOC và SCB với mệnh giá từ 20 đô la Hongkong đến 1.000 đô la Hongkong sẽ chính thức lưu hành từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020.

Thiết kế mới phù hợp với hiện đại với 5 mệnh giá, mỗi loại sẽ có thiết kế và màu sắc khác nhau. Đây là lần đầu tiên tiền Hongkong chuẩn hóa các chuyên đề về Hongkong được thiết kế mặt sau của các ngân hàng đưa ra với hình ảnh về đô thị Hongkong, nhịp điệu của cuộc sống, giải trí cũng như các di sản của Hongkong. Để trình bày thẩm mỹ của chủ đề và sự phân biệt dễ dàng từ loạt trước, mặt sau của tờ tiền giấy là theo chiều dọc trong thay đổi bố cục ngang truyền thống.

Các thiết kế của tất cả năm mệnh giá đã được công bố ngày hôm nay. Mệnh giá HK $ 1,000 và HK $ 500 sẽ được đưa vào lưu thông trong quý cuối cùng của năm 2018 và đầu năm 2019 tương ứng, và mệnh giá thấp hơn HK $ 100, HK $ 50 và HK $ 20 sẽ sẵn sàng phát hành theo lô từ năm 2019 đến năm 2020. ”

1. Tiền của Ngân hàng HSBC

2. Ngân hàng SCB

3. Ngân hàng BOC

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap