Maksud Ahmed Ali

Maksud Ahmed Ali – Người đam mê vô tận

Đam mê là vô tận, đó là lý do tại sao anh ta sỡ hữu cho mình bộ sưu tập rất công phu và được tích lũy hàng chục năm nay. Anh ấy tên là Maksud Ahmed Ali, đến từ quốc gia Nam Á – Bangladesh. Với hơn 10 năm sưu tầm, hiện tại anh ấy đã có trong tay bộ sưu tập khủng với những tờ tiền mà mình yêu thích nhất.

“ Đam mê sưu tầm đã ăn sâu vào tâm trí của tôi, niềm ao ước nhất là được sỡ hữu những tờ tiền đẹp, quý nhất là được sưu tầm những bộ tiền đầy đủ của các quốc gia”. Đó là những lời tâm sự cùng chia sẻ với tôi để viết nên bài viết này. Với anh Maksud, sưu tầm với anh trở ngại là tài chính, thật ra không chỉ riêng anh mà gần như các nhà sưu tầm đều gặp trường hợp như anh: Tài chính là vấn đề nan giải cho sưu tầm. Nhưng với niềm đam mê, anh đã chi ra một ngân sách hàng tháng của mình để thỏa chí ước mơ, “có những bộ tiền, tôi phải đợi chờ hai năm mới thực hiện được”, Maksud nói. Từ đó, thấu hiểu được nỗi khổ với đam mê sưu tầm là như thế nào.

Mọi người có thể giao lưu với anh ta qua Facebook: Maksud và Fanpage: Maksud để cùng trao đổi tiền sưu tầm với nhau, với lòng chung thực, niềm đam mê, anh ấy là người tin tưởng đáng để bạn giao lưu và chia sẻ.


Maksud Ahmed Ali – Endless enthusiast

Passion is endless, which is why he possesses a very sophisticated and accumulated collection for decades. His name is Maksud Ahmed Ali, from South Asia – Bangladesh. With more than 10 years of collecting, he now has a huge collection of his favorite money sheets.

“Passionate collecting has been deeply ingrained in my mind, the most desire is to have the most beautiful and precious money to collect the full set of money from the nations.” Those are the words to share with me to write this article. With Mr. Maksud, collecting with him is a financial problem, not only him but also collectors almost like him: Finance is a problem for collecting. But with passion, he spent his monthly budget to satisfy his dream, “there are money sets, I have to wait two years to do it,” Maksud said. From there, understanding the suffering with the passion for collecting is like.

People can interact with him through Facebook: Maksud and Fanpage: Maksud to exchange money with each other, with true generosity, passion, he is trustworthy to exchange and share

Source: Mybanknotes.net

Home Page: The Banknote Collector Story

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap