Nam Phi giới thiệu bộ tiền kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nelson Mandela

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng trung ương Nam Phi giới thiệu bộ tiền kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nelson Mandela, dự kiến sẽ ra mắt ngày 18 tháng 7 năm 2018 tới. Đây là bộ tiền nhằm kỷ niệm anh hùng dân tộc của Nam Phi, ngày Nelson Mandela, người đã giúp Nam Phi độc lập từ Anh, gỡ bỏ nạn phân biệt chủng tộc Apacthai cũng như giúp Nam Phi tiến tới một xã hội thịnh vượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *