Những tờ tiền hơn 500 năm tuổi của Minh Triều

The old banknotes over 500 year olds – Ming Dynasty

Có thể nói Trung Hoa là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát minh ra giấy và đây cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới dùng giấy làm phương thức thanh toán với tên gọi là Ngân phiếu chứ không hẳn là tiền tệ lưu hành. Sau đây là một vài hình ảnh hiếm những tờ tiền có từ triều đại nhà Minh Minh.

Nhà Minh tồn tại từ 23 tháng 1 năm 1368  đến ngày 25 tháng 4 năm 1644, là triều đại cuối cùng do người Hán kiến lập trong lịch sử Trung Quốc. Năm 1368, Chu Nguyên Chương sau khi tiêu diệt các thế lực quần hùng, tại phủ Ứng Thiên đăng cơ, quốc hiệu Đại Min, do hoàng thất họ Chu, nên còn được gọi là Chu Minh. Đầu thời kiến quốc, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định đô tại phủ Ứng Thiên (nay là Nam Kinh), đến năm Vĩnh Lạc thứ 19 (1421), Minh Thành Tổ Chu Đệ dời đô đến phủ Thuận Thiên (nay là Bắc Kinh), kinh sư cũ đổi thành Nam Kinh

(The Ming dynasty was the ruling dynasty of China – then known as the Great Ming Empire – for 276 years (1368–1644) following the collapse of the Mongol-led Yuan dynasty. The Ming dynasty was the last imperial dynasty in China ruled by ethnic Han Chinese. Although the primary capital of Beijing fell in 1644 to a rebellion led by Li Zicheng (who established the Shun dynasty, soon replaced by the Manchu-led Qing dynasty), regimes loyal to the Ming throne – collectively called the Southern Ming – survived until 1683)

Source: Collect from Internet

Tờ tiền được thiết kế vào Minh Thái Tổ tức Chu Nguyên Chương sau khi đánh bại nhà Nguyên cai trị Trung Hoa. Tiền có đơn vị gọi là 1 – kuan (Admin không hiểu đơn vị này) được làm trên chất liệu giấy dâu tằm có kích cỡ 220mm x 338mm.

BANKNOTES, CHINA – EMPIRE, GENERAL ISSUES Ming Dynasty: 1-Kuan, issued by Emperor Hong Wu, made of mulberry paper, 220mm x 338mm (P AA10). Usual thinning, small holes and rather ragged edges, Chinese ink to right of date, otherwise fine for issue.

Source: Collect from Internet

Tờ tiền được thiết kế vào Minh Thái Tổ tức Chu Nguyên Chương sau khi đánh bại nhà Nguyên cai trị Trung Hoa. Tiền có đơn vị gọi là 1 – kuan (Admin không hiểu đơn vị này) được làm trên chất liệu giấy dâu tằm có kích cỡ 342mm x 220mm.

BANKNOTES, CHINA – EMPIRE, GENERAL ISSUES Ming Dynasty (1368-1644): 1-Kuan, issued by Emperor Hong Wu, made of mulberry paper, 342mm x 220mm (P AA10). Several old folds and creases, 65mm tear in top border and rather ragged edges, well used but about very fine for issue.

Kỹ thuật in tiền – Technical Evaluation

Không chỉ người Trung Quốc tự mình sử dụng tiền giấy, họ còn sử dụng hai phát minh của riêng mình để làm điều đó, bản khắc in và giấy in. Chữ viết hoặc hoa văn được chạm khắc vào một khối gỗ, sau đó được nhúng vào mực và ép lên một tờ giấy và sấy khô. Phương pháp này ban đầu được sử dụng để tạo ra các cuốn sách, và cho phép tạo ra in số lượng lớn dễ dàng và nhanh hơn nhiều của bất kỳ một tài liệu nào. Giấy được tạo ra bằng cách tước cây dâu của vỏ cây và nghiền nó thành bột giấy. Bột giấy sau đó được ép lại với nhau và sấy khô, tạo ra những tờ giấy mỏng đã được cắt và sau đó có thể được viết bằng mực.

(Not only did the Chinese create the use of paper money themselves, they also used two of their own inventions to do it, block printing and paper. Writing was carved into a block of wood, which was then dipped in ink and pressed onto a sheet of paper and dried. This method was originally used to create books, and allowed for a much easier and faster creation of multiples of any one piece of literature. Paper was created by stripping Mulberry trees of their bark and grinding it down into a pulp. The pulp was then pressed together and dried, creating thin sheets of paper which were cut and could then be written on with ink.)

Ở trên cùng của tờ tiền giấy, các chữ khắc miêu tả cả tên của người phát hành cũng như người nắm giữ và người sáng lập triều đại, Hung Wu. Dưới tiêu đề này, giá trị của khoản tiền cụ thể được mô tả. Ở bên trái là  “Lưu ý của triều đại nhà Minh” và bên phải là “Lưu hành trong đế quốc”. Dưới đây tất cả điều này là một dòng chữ dài phải được đọc theo chiều dọc từ phải sang trái và cung cấp nhiều thông tin hơn trên tờ tiền giấy. Các đường biên tờ được trang trí đẹp mắt với hình ảnh của hoa và rồng. Các bảo an cuối cùng đã được thực hiện bởi ấn trượng tên và con dấu của một quan chức bổ nhiệm trong cơ quan in ấn Trung Quốc hay gọi là Ngân khố.

(At the top of the banknote, the inscriptions depict both the name of the issuer as well as the emporer and founder of the dynasty, Hung Wu. Below this heading, the value of the particular piece of money is depicted. To the left of this reads “Note of the Great Ming Dynasty” and to the right “Circulating Within the Empire”. Below all of this is a long inscription that must be read vertically from right to left and gives much more information on the banknote. The borders are beautifully decorated with images of flowers and dragons. The note is finally made authentic by the impression of the name and seal of an appointed official in Chinese bureaucracy.?

Những mảnh tiền giấy này hiện nay nằm ở nhiều bảo tàng trên khắp thế giới, như Bảo tàng Anh và Bảo tàng Ngân hàng Quốc gia Bỉ.

(Pieces of this paper money now reside in many museums all over the world, such as The British Museum and the Museum of the National Bank of Belgium.)

You may also like...

5 Responses

 1. Luu Cruzo says:

  Trở về hồi đó tha hồ làm giấy giả ka ka ka

 2. Juan Marco says:

  This is real notes?

 3. Mẫn says:

  Giờ có tờ này chắc đóng khung nhìn nó rịu thế kia

 4. Kẻ Sưu Tầm says:

  Cám ơn bạn đã cung cấp những thông tin hữu ích

 5. Ninenie says:

  Thanks for your information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap