Review – Bộ tiền Tanzania seri 2003

Bộ tiền Tanzania seri 2003 được lưu thông từ mệnh giá 500 shilling đến 10.000 shilling vào năm 2003 nhằm thay thế bộ Tanzania seri 1997 trước đó. Có thể nói, với bộ tiền Tanzania 2003 này, sự cải tiến rất lớn trong vấn đề bảo an, bảo mật với những công nghệ hiện đại, trong đó có công nghệ phản quan.

Nào xem qua những hình ảnh tờ tiền Tanzania 2003 dưới đèn UV nhé!

Mệnh giá 500 Shilling

Mệnh giá 1.000 Shilling

Mệnh giá 2.000 Shilling

Mệnh giá 5.000 Shilling

Mệnh giá 10.000 Shilling

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap