Tại sao Oman lại có tỷ giá cao?

Việc đặt tỷ lệ mệnh giá tiền tệ so với các đồng tiền mạnh khác ví dụ như USD, GBP hay EURO là việc của một quốc gia đó ấn hành. Sau đó, tùy vào sức mạnh nền kinh tế, sự bền vững của kinh tế bảo đảm quy luật cung cầu tránh sự lạm phát mà đồng tiền đó có thể giữ vững được tỷ giá hay không hay bị mất giá, Việt Nam Đông hay Đồng Venezuela là một điển hình ví dụ.

Tờ mệnh giá 50 rial Oman, mệnh giá cao nhất

Với Vương quốc Oman, có thể bạn nghe lần đầu tiên quốc gia này nhưng khi nhìn vào tỷ giá bạn sẽ phải giật mình: Tỷ giá hiện tại 1 rial Oman = 60.000VND. Bạn có choáng ngộp? Quốc gia vùng vịnh này kế cận Yemen nghèo đói hạng bậc nhất thế giới vậy Oman ra sao?

Nguyên nhân tỷ giá đồng rial Oman cao là khi ban hành, Oman thiết lập tỷ giá nhị phân với 1 riel là 100 baisa, do đó ấn hành Riel cao hơn cũng như tương tự đồng tiền của Bahrain, Kuwait và Jordan. Việc phân chia 1 riel đổi thành 100 baisa xem như là cách để giảm giải tỏa áp lực sức mạnh đồng tiền trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, đồng Rial Oman được giữ lại giá trị của nó là vì đã được gắn với tỷ giá đồng đô la Mỹ, một rial Oman tương đương 2,6 đô la Mỹ kể từ năm 1986 đến nay. Mặc khác, Oman đã tích lũy được khoản dự trữ đô la mỹ hùn hậu để tạo sự cân bằng tỷ giá, thế mạnh đồng tiền và sức vững nền kinh tế.

Bản đồ Vương quốc Oman

 

Lý do khác là đồng Rial mạnh do tác động giá dầu, bởi lẻ Oman là trong những quốc gia dự trữ dầu và xuất khẩu hàng đầu. Mặc khác, từ lâu quốc gia này đã thay đổi nền kinh tế tránh sự phụ thuộc vào giá dầu thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap