Tag: Hướng dẫn sưu tầm tiền

Banknotes News

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin rất quan trọng. Khi bạn sưu tầm tiền, bạn sở hữu tờ tiền trong bộ sưu tập bạn phải biết tờ tiền đó như thế nào, và tất nhiên, để biết điều đó bạn cần phải tìm kiếm thông tin. 1.  Tìm kiếm cái gì? Đây sẽ là câu hỏi rất […]

Banknotes News

Phần 3: Hướng dẫn tổ chức sắp xếp tiền sưu tầm

Phần 3: Hướng dẫn tổ chức sắp xếp tiền sưu tầm Trong sưu tầm tiền, có một điều không thể tránh khỏi là bạn sẽ quên hoặc khó nhớ hết những tờ tiền nào đã mua, tiền nào còn thiếu, thuộc seri nào và lưu hành ra sao. Do đó, việc tổ chức sắp xếp […]

Banknotes News

Phần 2: Hướng dẫn bảo quản tiền

Trước khi bạn đọc tiếp Phần 2: Hướng dẫn bảo quản tiền sưu tầm bạn nên xem lại Phần 1: Đôi điều người chơi mới để hiểu rõ hơn nhé. Với phần 2 này, tôi xin giới thiệu cũng như chia sẻ cách bảo quản tiền mà tôi đã từng làm, bảo quản rất tốt […]

Banknotes News

Phần 1: Đôi điều người chơi mới

HƯỚNG DẪN SƯU TẦM TIỀN ĐIỀU CỐT LÕI CỦA NGƯỜI SƯU TẦM TIỀN LÀ ĐAM MÊ VÀ LUÔN TỰ HÀO NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ. Đó là câu tâm đắc và là câu mà tôi thuộc nằm lòng mỗi khi dấn thân vào con người đam mê của mình. Là một người sưu tầm, bạn […]