Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin rất quan trọng. Khi bạn sưu tầm tiền, bạn sở hữu tờ tiền trong bộ sưu tập bạn phải biết tờ tiền đó như thế nào, và tất nhiên, để biết điều đó bạn cần phải tìm kiếm thông tin.

1.  Tìm kiếm cái gì?

Đây sẽ là câu hỏi rất quan trọng mà người sưu tập tiền cần phải biết. Nếu không bạn sẽ phải mất thời gian vô ích để tìm kiếm thông tin vô bổ. Có hai loại thông tin bạn cần tìn kiếm đó là Thông tin cơ bản và Thông tin chuyên môn.

       a. Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản là bạn cần biết biết xuất xứ hoặc những thông tin rất cơ bản về tờ tiền mà bạn đang sỡ hữu như

  • Quốc gia, thủ đô, văn hóa của tờ tiền đó. Ví dụ: Bạn sỡ hữu tờ tiền Yên Nhật Bản, ít nhất bạn cần biết đó là quốc gia gì? Nhật Bản ra sao, văn hóa phong tục Nhật Bản là gì vì tất cả những yếu tốt đó đều thể hiện trên nét vẽ của tờ tiền.
  • Tìm hiểu dòng lịch sử của quốc gia đó. Vì tùy theo vào dòng lịch sử mà tiền được khắc họa, vẽ và in ấn vào từng thời kỳ lịch sử.


Tìm kiếm thông tin cơ bản

      b. Thông tin chuyên sâu : 

Thông tin chuyên sâu là thông tin bạn cần biết về tờ tiền đó một cách cụ thể

  • Tiền thuộc seri nào?
  • In vào năm nào
  • Hoa văn, hình ảnh trên tờ tiền đó là gì?
  • Chất lượng của tờ tền ra sao?

Khi bạn nắm được thông tin cơ bản, bạn sẽ rất dễ dàng kết nối với thông tin chuyên sâu để tìm ra câu giải đáp: Tờ tiền bạn đang có là tiền gì?


Tìm kiếm chuyên sâu về tờ tiền

2.  Các công cụ tìm kiếm

Có rất nhiều công cụ tìm kiếm thông tin để bạn tra khảo về tờ tiền, sau đây là các cách bạn cần nắm rõ

      a. Sách tra cứu

Sách luôn đúng và chứng thực. Nhưng sách nhanh chóng dễ dàng trở nên lạc hậu vì thế bạn cần bổ sung về sách tra cứu. Điều quan trọng, đây là nguồn thông tin quan trọng nhất bạn cần phải có vì nó được chứng thực trước khi xuất bản.

  • Standard Catalog of World Paper Money – Modern Issues – 1961-Present
  • Standard Catalog of World Paper Money – Previous Issues – to 1961

Đây là hai loại sách nổi tiếng và phổ thông nhất để tra cứu, nó đánh giá từng tờ tiền, độ quý hiếm và trình bày rất khoa học để tham khảo.


Sách tra cứu tiền 1961 đến nay


Sách tra cứu tiền 1368 đến 1961

    b.  Wikipedia:

Là trang web thư viện công cộng, vì công cộng nên mọi người đều có quyền chỉnh sửa. Hạn chế là thông tin không bảo đảm chính xác và xác thực. Nhưng bù lại, thông tin trên đây khá phong phú, đa dạng.

    c.  Các web chuyên sâu

Dùng các từ khóa để tìm kiếm các trang web chuyên môn về tiền để tham khảo. Ví dụ như www.mybanknotes.net, www.banknotenews.com… Có rất nhiều web khác, quan trọng bạn cần biết dùng từ khóa một cách chính xác để tìm kiếm trên Google.com

   d.  Bạn bè

Nhớ rằng, bạn bè là nguồn thông tin vô tận. Hãy tận dựng mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter để kết nói với bạn bè cùng đam mê. Họ sẽ sẵn lòng chia sẻ thông tin sưu tập tiền cho bạn để bạn nắm bắt dễ dàng và sưu tầm tiền được thận lợi

Tóm lại, tìm kiếm thông tin là quan trọng, cần biết thông tin của tờ tiền là quan trọng hơn. Bạn cần biết khai thác và sử dụng tất cả các công cụ mà bạn đang có, khi ấy bạn sẽ có cả một thư viện để bạn nghiên cứu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap