Bộ tiền Nhật Bản 2004

Bộ tiền Nhật Bản đang lưu hành được ban hành năm 2004 nhằm thay thế bộ tiền ban hành năm 1984 đã lâu. Bộ tiền mới update những yếu tố bảo an nhằm chống tiền giả.

Bộ tiền mới năm 2004 gồm: 1.000, 5.000, 10.000 Yên, riêng tờ 2.000 Yên được ban hành nhằm kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh G8 và Chào mừng thiên niên kỷ mới 2000.

Xem thêm:

  1. Ý nghĩa tờ 2.000 Yên của Nhật
  2. Núi Phú Sĩ trên tờ 500 Yên của Nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap