Tag: Myanmar Banknotes

Banknote Story, Châu Á

Phần 2: Hà Lan với Miến Điện

Hà Lan – Tìm hiểu quá trình thuộc địa tại Đông Nam Á Miến Điện là một cùng đất mà thương nhân Châu Âu đến sớm (thế kỷ XV), và cho đến thế kỷ XVII thì người Bồ Đào Nha, người Hà Lan và người Anh cũng có mặt tai đây, nhưng xét ra sự […]

Banknote Story, Châu Á

Bộ tiền Myanmar 1972 – 1988

Năm 1972 đến năm 1979, Ngân hàng liên bang Myanmar chính thức lưu hành các tiền mệnh giá 1 kyat, 5 kyat, 10 kyat, 25 kyat, 50 kyat và 100 kyat. Các tờ tiền được in bởi công ty German printing firm Giesecke & Devrient. Vào ngày 10 tháng 11 năm 1985, mệnh giá 75-kyat được […]