Bộ tiền Myanmar 1972 – 1988

Năm 1972 đến năm 1979, Ngân hàng liên bang Myanmar chính thức lưu hành các tiền mệnh giá 1 kyat, 5 kyat, 10 kyat, 25 kyat, 50 kyat và 100 kyat. Các tờ tiền được in bởi công ty German printing firm Giesecke & Devrient.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 1985, mệnh giá 75-kyat được giới thiệu, đây được cho là mệnh giá kỳ lạ nhất thế giới mà chưa từng có quốc gia nào lưu hành mệnh giá 75 như thế. Tuy nhiên đây được cho là tờ tiền nhằm kỷ niệm 75 năm ngày sinh của tướng Ne Win. Tiếp theo đó ngày 1 tháng 8 năm 1986, tờ mệnh giá 15 và 35 kyat được lưu thông.

Chỉ 2 năm sau đó, ngày 5 tháng 9 năm 1987 chính phủ Liêng bang đã chính thức rút và hủy sự tồn tại các mệnh giá 25, 35 và 75 kyat mà không có sự thông báo nào từ chính phủ cũng như bồi thường đến người dân, điều hành làm cho 75% đồng tiền của nước này khi đó vô giá trị và bị loại bỏ lưu thông trên thị trường, tác động đến hàng triệu người dân Miến Điện khi đó.

Ngày 22 tháng 9 năm 1987, mệnh giá 45 và 90 kyat được giới thiệu và cho rằng đây là hai con số mà tướng Ne Win yêu thích, tuy nhiên bộ tiền với mệnh giá kỳ lạ này đã được thay thế bởi rối loạn kinh tế, xã hội dẫn đến cuộc đảo chính quân sự năm 1988 bởi tướng Saw Maung đến năm 1989 bộ tiền này chấm dứt lưu thông.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap