Tìm hiểu tiền Đô La Mỹ – USD

Một phần  không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn đó là tiền Đô La Mỹ, hay còn gọi là USD. Tiền USD ngày nay rất hiếm nhất là những seri xưa từ những năm 1800 thế kỷ trước kéo dài đến tận ngày nay.

Ngoài ra, di yếu tố lịch sử, đô la Mỹ được phân ra nhiều loại, nhiều tính chất tờ tiền, góp phần tạo nên sự bối rối, khó khăn cho người sưu tầm.

Với chuyên đề: Tìm hiểu Tiền đô La Mỹ – USD, www.mybanknotes.net sẽ cùng cấp đến cho các bạn những thông tin về tiền Đô La Mỹ hệ thống nhất, khái quát nhất và đơn giản nhất nhằm giúp người sưu tầm cô đọng lại những thông tin về tiền này. Nào cùng www.mybanknotes.net xem qua Lịch bài viết sẽ đăng nhé:

Phần 1: Large Size Notes

Kỳ 1. Khái quát về Large Size Currencu

Kỳ 2: Tìm hiểu Demand Notes (Seri Large Size)

Kỳ 3: Tìm hiểu United States Notes ( Legal Tender Notes)

Kỳ 4:  Compound Interest Treasury Notes

Kỳ 5: Interest Bearing Notes

Kỳ 6: Refunding Certificates

Kỳ 7: Silver Certificates

Kỳ 8: Treasury or Coin Notes

Kỳ 8: National Gold Bank Notes

Kỳ 9: Federal Reserve Bank Notes

Kỳ 10: Federal Reserve Notes

Kỳ 11: Gold Certificats

Phần 2: Small Notes Introduction

Kỳ 1: Tìm hiểu về Small Notes

Kỳ 3: United States Notes

Kỳ 4: Gold Certificates

Kỳ 5: Silver Certificates

Kỳ 6: Federal Reserve Notes

Kỳ 7: Federal Reserve Bank Notes

Kỳ 8: WWII Emergency Notes and North African Invasion Notes

Kỳ 9: Hawii OVerprint

Kỳ 10: P & S Experimentals

Phần 3: National Bank Notes

Kỳ 1: Tìm hiểu về National Bank Notes

Kỳ 2: National Bank Note Chronology

Kỳ 3: First and Second Charter Notes

Kỳ 4: Third Charter Notes, Small Size Nationals and Surviving National Bank Notes

Phần 3: Tiền thời kỳ trước Nội chiến 

Kỳ 1: Tìm hiểu Pre Civil War United State Treasury Notes (1812 – 1861)

Kỳ 2: Tiền thuộc các phân kỳ Chiến tranh

Tổng cộng có 27 bài về Tiền Đô La Mỹ. Hy vọng với 27 bài này sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về loại tiền sưu tầm không hề rẻ này. Mọi thắc mắc hay yêu cầu nào về:

  • Mua tiền hộ
  • Đấu giá tiền hộ
  • Ship tiền hộ
  • Thông tin khác về Đô La Mỹ

xin liên hệ: 

  • Email: cruzoluu@gmail.com với tiêu đề ghi rõ mục đích

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap