Kỷ niệm 5 dollar của Úc

The RBA issued a commemorative $5 banknote

Trong buổi lễ kỷ niệm Liên bang Úc, Ngân hàng trung ương ÚC – RBA đã phát hành tờ tiền polymer kỷ niệm vào tháng 1 năm 2001. Như vậy đã 17 năm trôi qua, tờ ấy giờ ra sao?

In celebration of the Centenary of Australia’s Federation, the RBA issued a commemorative $5 banknote in January 2001. More than 18 years ago, how is the banknote?

Bắt đầu vào năm 1997, một ủy ban được thành lập để hỗ trợ và tiến hành trong việc quyết định các vấn đề cho tờ tiền kỷ niệm như hoa văn, nhân vật nào sẽ được in trên tờ tiền 5 đô la kỷ niệm. Ủy ban bao gồm một số cộng đồng thổ dân Úc và dân cư Úc hiện lúc đó.

Preparations for this new note began in mid 1997. A committee was established to assist in deciding matters such as the denomination to be issued and who should be represented on the note. This committee comprised a cross-section of representatives from the Australian community.

Ông Garry Emery đã được chọn để thiết kế tờ tiền sau một cuộc bầu chọn và lựa chọn giữa các nhà thiết kế hàng đầu của Úc.

Mr Garry Emery was selected to design the note following a competition amongst Australia’s leading designers.

Mặt trước của tờ tiền 5 đô la ban hành 2001 được vẽ bức chân dung của ngày Henry Parkes (1815 – 1896) và các yếu tốt thiết kế hoa văn hình ảnh nền của một nước Úc hiện đại cũng như các dấu hiệu hoàng gia. Parkes đã là một ứng cử viên để giới thiệu trên 10 shilling và £ 50 tiền giấy được thiết kế vào đầu những năm 1950. Tuy nhiên, ghi chú 10 shilling được ban hành vào năm 1953/54, mang một bức chân dung của Matthew Flinders trong khi ghi chú £ 50 không bao giờ được ban hành.

The front of the note that was issued in 2001 carried the portrait of Sir Henry Parkes (1815–1896) and other Federation design elements. Parkes had been a candidate to feature on 10 shilling and £50 banknote designed in the early 1950s. The 10 shilling note issued in 1953/54, however, carried a portrait of Matthew Flinders while the £50 note was never issued.

Mặt sau in hình bà Cahterine Helen Spence (1825-1910) là một nhà báo, nhà cải cách xã hội và tiểu thuyết gia. Được xem là người phụ nữ hàng đầu trong các vấn đề công cộng Nam Úc vào đầu thế kỷ, Spence là người tiên phong trong nỗ lực nâng cao quyền phụ nữ, phúc lợi trẻ em và cải cách bầu cử. Bà trở thành một trong những nữ giảng viên đầu tiên của Úc. Spence là ứng cử viên chính trị nữ đầu tiên của Úc, tranh cử cuộc bầu cử không thành công cho các đại biểu tham dự Công ước Liên bang Úc năm 1897.

The back of the note was issued the portrait of Mrs Catherine Helen Spence (1825–1910) was a journalist, social reformer, and novelist. Viewed as the leading woman in South Australian public affairs at the turn of the century, Spence was in the vanguard of efforts to enhance women’s rights, child welfare, and electoral reform. She became one of Australia’s first female preachers. Spence was our first female political candidate, contesting unsuccessfully the election for delegates to the 1897 Australasian Federal Convention.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap