Macau ra mắt tờ 20 pataca kỷ niệm 20 năm

Macau ra mắt tờ 20 pataca kỷ niệm 20 năm quay trở về Trung Quôc từ Bồ Đào Nha. Thiết kế có hình hoa sen, mặt sau là hình cầu Sài Văn, cầu hiện đại và dài nhất Macau được xây dựng. Số lượng in ấn là 5 triệu tờ, dự đoán sẽ rất đắc đỏ với số lượng in ấn hạn chế như thế.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap