Ngân hàng Ulster giới thiệu 5 và 10 pound

Ngân hàng Ulster hôm qua đã giới thiệu tiền mệnh giá 5 và 10 pound chất liệu polymer được thiết kế dạng dọc đứng được sử dụng tại Anh và Ireland.

Tờ năm pound có hình ảnh của Strangford Lough và Brent Geese trong khi mệnh giá mười pound in hình Lough Erne, một con thỏ Ai-len và cây bụi Guelder-hoa hồng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap