Review: Bộ tiền Sierra Leone dưới đèn UV

Bộ tiền Sierra Leone dưới đèn UV thuộc seri năm 2010 kích thước nhỏ nhỏ vào tháng 6 cùng năm. Với mệnh giá từ 500 đến 10.000 leones, khi cho đồng tiền dưới đèn soi những hiện những điều bí ẩn của bộ tiền này.

Nào cùng xem nhé!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap