Venezuela thay thế tiền tệ cũ

Theo trang web Ngân hàng quốc gia Venezuela bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 2018 quốc gia dầu mỏ nam mỹ này bắt đầu hủy bỏ tiền tệ cũ thay bằng tiền tệ mới với tỷ lệ 1.000 bolivar cũ lấy 1 bolivar mới.

Tiền tệ mới được thay thế có mệnh giá từ 2 bolivar đến 500 bolivar cụ thể gồm: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 và 500 bolivar. Hy vọng với lần đổi tiền này, Venezuela sẽ không lạm phá phi mã như hiện nay gây rối loạn nền kinh tế và xã hội Venezuela.

You may also like...

1 Response

  1. Minh says:

    Tiền mới này thiết kế xấu quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap