50 Bolivia của Bolivia chính thức lưu hành

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Ngân hàng trung ương Bolivia thông báo chính thức lưu hành tờ tiền mệnh giá 50 Boliva theo như kế hoạch dự kiến. Đây là seri Di sản và văn hóa, mặt trước là hình ảnh những người có công tạo dựng nên một nhà nước Bolivia độc lập, đóng góp sự phát triển văn hóa đất nước. Mặt sau là hình ảnh các vùng di sản văn hóa phi vật thể hoặc di sản thiên nhiên, nhất là đề cao các loại chim đặc hữu bản địa Bolivia.

Xem thêm: Lộ trình ra mắt tiền của Bolivia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap