Liên minh Châu Âu phát hành 100 và 200 Euro mới

Droll below to read English

Ngân hàng Châu Âu vừa thông báo về việc sẽ cho lưu hành hai tờ tiền giấy € 100 và € 200 mới, hai mệnh giá cuối cùng của sê-ri Euro, sẽ được đưa vào lưu thông vào ngày 28 tháng 5 năm 2019.

Tiền giấy € 100 và € 200 mới sử dụng các tính năng bảo mật mới và sáng tạo. Cũng giống như các mệnh giá khác, các ghi chú mới rất dễ kiểm tra khi sử dụng phương pháp cảm nhận, nhìn và nghiêng. Ở đầu dải màu bạc, hình ba chiều vệ tinh hiển thị các ký hiệu € nhỏ di chuyển xung quanh số và trở nên rõ ràng hơn dưới ánh sáng trực tiếp. Dải màu bạc cũng cho thấy chân dung của Europa, họa tiết kiến trúc và biểu tượng € lớn.

Các tờ tiền  € 100 và € 200 mới có kích thước khác với các ghi chú € 100 và € 200 cũ. Cả hai mệnh giá đều có cùng chiều cao với tiền giấy € 50. Tuy nhiên, độ dài của chúng vẫn không thay đổi – tiền càng dài, giá trị càng cao. Vì tiền giấy € 50, € 100 và € 200 có cùng chiều cao, chúng có thể được xử lý và xử lý dễ dàng hơn bằng máy. Chúng cũng sẽ phù hợp hơn với ví của mọi người và tồn tại lâu hơn.

Ngoài các tính năng bảo mật có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tiền giấy euro còn chứa các tính năng bảo mật có thể đọc được bằng máy. Trên tiền giấy € 100 và € 200 mới, các tính năng này đã được tăng cường và những tính năng mới đã được thêm vào để cho phép các ghi chú được xử lý và xác thực nhanh chóng. Với việc chuyển đổi sang € 100 và € 200 mới, toàn bộ bộ tiền giấy euro sẽ tiếp tục cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc làm giả. Điều này làm cho tiền giấy euro thậm chí an toàn hơn, nhưng cũng dễ kiểm tra và xử lý hơn.

Eurystem – ECB và các ngân hàng trung ương quốc gia khu vực 19 quốc gia – đang hỗ trợ các cải tiến các nhà sản xuất và máy xử lý tiền giấy và các thiết bị xác thực để chuẩn bị cho tiền giấy mới.  Do đó, Ngân hàng Trung ương khuyên tất cả các doanh nghiệp thương mại địa phương xử lý tiền mặt liên hệ với nhà cung cấp và nhà sản xuất máy xử lý tiền giấy và thiết bị xác thực của họ để nâng cấp chúng mà không bị chậm trễ, để đảm bảo rằng họ chỉ chấp nhận tiền giấy chính hãng.

Ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ, bao gồm đào tạo cho bất kỳ thực thể địa phương nào có thể yêu cầu hỗ trợ và thông tin như vậy về tiền giấy € 100 và € 200 mới.

English version:

The Central Bank of Malta would like to remind the public that the new €100 and €200 banknotes, the last two denominations of the Europa Series, will enter into circulation on 28 May 2019.

The new €100 and €200 banknotes make use of new and innovative security features. Just like the other denominations, the new notes are easy to check when using the “feel, look and tilt” method. At the top of the silvery stripe a satellite hologram shows small € symbols that move around the number and become clearer under direct light. The silvery stripe also shows the portrait of Europa, the architectural motif and a large € symbol. The new €100 and €200 banknotes also feature an enhanced emerald number. While the emerald number itself is present on all the other notes of the Europa series, this enhanced version also shows € symbols inside the numerals.

The new €100 and €200 notes are of a different size to the old €100 and €200 notes. Both denominations are now of the same height as the €50 banknote. However, their length remains unchanged – the longer the note, the higher the value. Since the €50, €100 and €200 banknotes are now of the same height, they can be more easily handled and processed by machines. They will also fit better in people’s wallets and last longer, as they will be subject to less wear and tear.

In addition to the security features that can be seen with the naked eye, euro banknotes also contain machine-readable security features. On the new €100 and €200 banknotes, these features have been enhanced, and new ones have been added to enable the notes to be processed and authenticated swiftly. With the changeover to the new €100 and €200, the entire set of euro banknotes will continue to offer strong protection against counterfeiting. This makes euro banknotes even more secure, but also easier to check and handle.

The Eurosystem – the ECB and the 19 euro area national central banks – is supporting manufacturers and owners of banknote-handling machines and authentication devices in preparing for the new banknotes. This includes facilitating equipment testing and publishing a list of banknote-processing machines which have successfully demonstrated that they can process the new banknotes of the Europa series.

Consequently, the Central Bank of Malta advises all local commercial enterprises handling cash to contact the suppliers and manufacturers of their banknote-handling machines and authentication devices in order to upgrade them without any delay, to ensure that they only accept genuine banknotes.

The Bank is available to provide support, including training to any local entities which may require such assistance and information on the new €100 and €200 banknotes.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap