Ngân hàng trung ương Congo giới thiệu tiền mới

Theo thông tin từ Ngân hàng trung ương Congo, tháng 8 năm 2018 họ sẽ chính thức lưu hành các mệnh giá mới gồm 500, 1000 và 5.000 franc Congo. Đây là tuyên bố của Ngân hàng trung ương về việc sử đổi hệ thống tiền tệ quốc gia gồm hai giai đoạn với mục đích tối ưu hóa độ bảo mật của tiền giấy.

Cuộc chiến chống tiền giả là một trong những động lực dẫn đến Ngân hàng trung ương Congo quyết định phát hành tiền giấy mới này. “Ngân hàng trung ương Congo thông báo cho nhân dân biết rằng tất cả tiền tệ cũ được thay thế bằng tiền giấy mới vẫn có giá trị pháp lý lưu hành song song đến khi tiền cũ thu hồi và thay thế hoàn toàn”.

Thống đốc Ngân hàng nói thêm:” Thật đáng kinh ngạc khi lưu thông các mệnh giá còn lại vào năm 2019 để kiện toàn bảo mật và tối ưu chống tiền giả của quốc gia nhằm bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô nước nhà”.

Như vậy tháng 8 năm 2018, mệnh giá 500, 1000 và 5000 franc sẽ được thay thế tiền đang lưu hành và mệnh giá 10.000, 20.000 sẽ thay thế vào năm 2019.

Các mệnh giá sẽ thay thế tháng 8 năm 2018

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap