Phần 4: Hà Lan với Philippine

Là quốc đảo, Philipine với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ kèm theo là tài nguyên thiên nhiên phong phú đã làm nên sự hấp dẫn với các thuộc địa, trong đó Hà Lan là một trong những đế quốc đang nhòm ngó. Với bài này, mong muốn mang lại lịch sử sự thuộc địa hóa của Hà Lan đối với quốc gia Philipine.

Bài trước:

– Phần 3: Hà Lan với Malaysia
– Phần 2: Hà Lan với Miến Điện
– Phần 1: Hà Lan với Thái Lan

Trong thời gian này (thế kỷ XVII), ảnh hưởng của Hà Lan tại  Philippin không nhiều, vì vùng đất này là thuộc địa của Tây Ban Nha, Tây Ban Nha đã thống trị vùng đất này đến cuối thế kỷ XIX (1898).

Ở Philippin thì người Hà Lan đã xử dụng vũ lực để tranh giành ảnh hưởng với người Tây Ban Nha, quá trình này diễn ra trong một thời gian không dài, nó bắt đầu vào đầu thế kỷ XVII  và kết thúc vào những năm cuối của thập niên bốn mươi của thế kỷ XVII, cho dù hai bên đã ký với nhau hiệp đinh ngừng bắn vào năm 1609, hiệp định này quy định thời gian ngừng bắn là mười hai năm. Trong thời gian thực thi ngừng bắn người Hà Lan đã không ít lần tấn công vào Manila và các vùng phụ cận. Các cuộc chiến của người Hà Lan vào Philippin có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chung quy lại nó có những mục đích sau.

Thứ nhất. Philippin có vị trí quan trọng trong việc giao thương buôn bán giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Chính vì điều này, người Hà Lan dùng vũ lực vào đây một mặt là hòng tìm kiếm cho mình chỗ đứng tại vùng đất này để lập ra những thương điếm thuận lợi cho việc buôn bán với những nước lân bang Philippin, nếu điều đó mà không thành công thì người Hà Lan cũng sẽ tìm được vùng đất hay hải đảo phụ cận Philppin, rồi từ đó xây dựng ra những thương điếm phục vụ cho việc buôn bán và làm tê liệt Manila. Bằng chứng là người Hà Lan đã làm điều đó vào các năm 1622, 1624 khi xây dựng pháo đài và thương điếm tại Đài Loan và Bành Hồ, sau khi xây dựng cơ sở tại hai hòn đảo này đã làm cho việc buôn bán ở Manila trở nên khó khăn, các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản đã đến Đài Loan buôn bán thay vì phải buôn bán ở Manila, một thực tế cho thấy người Nhật Bản thích Hà Lan hơn là các đế quốc khác.

Thứ hai: Khi đưa quân vào đánh Philippin ngoài mục đích thương mại ra, người Hà Lan tính toán đến việc vùng hải đảo này còn là cơ sở đế nuôi dưỡng lực lượng, quân đội cho người Tây Ban Nha nhằm có sức mạnh để chống lại con đường chinh phục thuộc địa Hà Lan tại Đông Nam Á.

Chính điều đó đã làm cho người Hà Lan phải mở những cuộc tấn công vào Philippin, tuy nhiên những cuộc tấn công này cũng đã đạt được những mục đích đề ra để nhằm “bảo vệ an toàn” cho Indonesia, Tây Ban Nha ở Indonesia ngày một yếu đi và đã nhường chỗ cho Hà Lan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap