Venezuela hoãn thay thế tiền mới

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2018, Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, đã thông báo rằng đợt cải cách tiền tệ lần này ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 6, và sau đó bị trì hoãn cho đến ngày 4 tháng 8, và 25/7 ông thông báo sẽ bị trì hoãn một lần nữa, lần này cho đến ngày 20 tháng 8.

Xem bộ tiền mới Venezuela

Trong bài phát biểu, tổng thống cũng nói rằng tỷ lệ chuyển đổi đã được chuyển từ 1: 100.000, có nghĩa là một bolívar soberano (đơn vị tiền tệ mới) sẽ bằng một trăm nghìn bolívares fuertes. Ngoài ra, tờ tiền thực tế đã được hiển thị lần đầu tiên (cho đến bây giờ, chỉ có thiết kế vi tính hóa đã được tiết lộ). Trong thông tin khác, ông đã thông báo rằng đồng tiền mới sẽ được chốt vào petro, một đồng tiền điện tử của Venezuela, thuộc sở hữu nhà nước. Ông cũng đề xuất khả năng rằng một đồng xu 5-bolívares cũng có thể được ban hành.

Xem chip để thấy Tổng thống giới thiệu tiền mới

Venezuela currency reform delayed until 20.08.2018

On 25 July 2018, Venezuela’s president, Nicolás Maduro, announced that the currency reform that was initially planned to begin in June, and that was later postponed until 4 August, was postponed once again, this time until 20 August. During the speech, the president also stated that the conversion rate was shifted from 1:1000 to 1:100.000, which means that one bolívar soberano will be equal to one hundred thousand bolívares fuertes. Also, actual notes were shown for the first time (until now, only computerized designs have been revealed). The new coins were shown for the first time, too. Among other things, he announced that the new currency will be pegged to the petro, a Venezuelan, state-owned cryptocurrency. He also suggested the possibility that a 5-bolívares coin could also be issued.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap